top of page
Millətlərə çağırış
Həzrət Şövqi Əfəndi

 

Dünya nizamının həyati zəruriliyi bu gün, demək olar, bütövlükdə etiraf olunur, lakin buna nail olma vasitələri bu baxışın hətta ən ehtiraslı müdafiəçilərinə belə aydın deyil. Bu zaman isə dezintegrasiya prosesi bütün gücü ilə gedir və bəşəriyyət getdikcə daha da çıxılmaz vəziyyətə düşür. Bu böhranlı anda Bəhai Təliminin məna və məqsədini və onun bizim yer....

Yükləmək İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page