top of page
Gizli Kəlamlar
Həzrət Bəhaullah

Bu, İzzət Cəbərutundan qüvvət və qüdrət dili ilə keçmiş peyğəmbərlərə nazil olanlardır. Biz onun cövhərini alıb, ona öz fəzlimizlə möminlər üçün müxtəsərlik donu geyindirdik, ta ki, onlar Allahın Əhdinə vəfa edərək və öz həyatlarında Onun əmanətlərinə sadiq qalaraq, ruh aləmində möminlik cövhərini əldə etsinlər. "Mənim ilk nəsihətim budur: pak, gözəl və nurlu bir ürəyə malik ol ki, əzəli, əbədi, daimi və qədim bir səltənətə sahib olasan."  

Yükləmək İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar Kitablar
bottom of page