top of page
Yeddi Vadi
Bəhaullah

 

Həmd olsun o Allaha ki, varlığı yoxluqdan aşkara çıxardı, insanın lövhünə əzəli sirləri həkk etdi, Bəyan ilə ona bilmədiklərini öyrətdi, onu iman gətirənlər və təslim olanlar üçün aydın bir Kitab etdi, bu qaranlıq və fəlakətli zamanda bütün şeylərin yaradılışına şahid gətirdi. Və onu əbədiyyət qütbündə Kəramətli görkəmdə ecazkar bir ahənglə danışdırdı ki, hamı...

Yükləmək İstəyirəm
canda is not a country for the cold of h
Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page