top of page
Allah Yanımızdan Keçi
Bəhai Dininin Birinci Yüz İli (1844-1944)   
Həzrət Şövqi Əfəndi

 

Bu kitabın hekayəsi Əzəmətli tək bir Şəxsin ətrafında fırlanır və bu hekayətin canlandırıcı motivi Onun bütün bəşəriyyətə bəslədiyi sonsuz fövqəl məhəbbət və Onun möminlərin ürəklərində qazandığı cavab sevgisidir. Bu dünyaya öz kimliyi barədə Həzrət Bəhaullah qədər daha böyük sübutlarla bir Peyğəmbər gəlməmişdir: nə də köhnə dinlərdən hər hansı biri fəaliyyətinin birinci əsrində bu qədər şeyə nail olmuş, yaxud planet boyunca bu qədər yayılmışdır. Peyğəmbərin ən qüdrətli sübutu həmişə Onun Özündə və sözünün təsirində tapılmışdır. Həzrət Bəhaullah insanların ürəklərində iman və xoşbəxtlik atəşini yenidən yandırdı.

Yüklemek İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page