top of page
Vəd Olunmuş Dünya Sülhü
Ümumdünya Ədalət Evi

Vəd Olunmuş Dünya Sülhü sənədi 1985-ci ildə Bəhai Dininin ali inzibati və ruhani orqanı Ümumdünya Ədalət Evi tərəfindən tərtib edilmişdir. Bu sənəd dünyada sülhün bərqərar olmasının zəruri şərtlərini, habelə, onun əksinə işləyən maneələri müəyyən edir. 1988-ci ilədək bu müraciət 198 dövlət başçısına təqdim edilmiş və dünyanın 80 dilinə, o cümlədən Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş, dünya üzrə bir milyondan çox insana paylanmışdır.

Yükləmək İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar Kitablar
bottom of page