top of page
İnzibati Nəzmin Bərqərar Olması 1921-1944  
Həzrət Şövqi Əfəndinin, Allah Yanımızdan Keçir Kitabından

 

Bəhai Dininin təsisatı çox unikaldır və köhnə dünya nəzmi ilə heç bir oxşarlığı yoxdur. Hətta onun təqvimi də 30 günlük dünya təqvimlərinə oxşamır. Səbəbi odur ki, bu dinin məqsədi birlikdir və birlik yaratmaq üçün köhnə dünya nizamı kifayət etmir. Birliyin bünövrəsi ədalətdir. Ədalətin bünövrəsi təmiz, insaflı, demokratik və yerli idarə olmuş təsisatdır. Bu unikal təşkilatın səmavi gücü yeni dünya sivilizasiyasının görüşməsi və bəşəriyyətin birləşdirilməsidir. Bunun mənşəyi Həzrət Əbdül-Bəhanın Əhd Vəsiyyətnaməsi və Yerli Məhfil, Milli Məhfil, bəşəriyyətə xidmət məqsədli humanitar təşkilatlar və hökumət dairələri ilə qurulan əlaqələrdir.

Yüklemek İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page