top of page

Bəhai Dininin Vəlisi Şövqi Əfəndi, Bəhai Dininin Vəhyini şərh etməklə öz funksiyasını yerinə yetirərkən, bu Əmrin daxilində qoyulmuş dünya nizamı üzərində uzun müddət dayanaraq onu çox müfəssəl şəkildə təsvir etmişdir. Hələ Əmrin quruculuq əsrinin başlanğıcı ilə əlamətdar olan Özünün erkən xidmət illərində o, “Qurulmasının Bəhai Dininin ən əsas missiyası olan İlahi sivilizasiyanın son dərəcə qiymətli elementlərindən” danışırdı və sonrakı bir çox illər ərzində  ümumi olaraq Dünya Nizamı məktubları adlandırılan silsilə məktublarını yazmışdı.

Kitabı Cihazlarınıza Hər Zaman İndirməyə Təmamilə Azadsınız və İcazə Almaq Lazım Deyir
Bunu Oxşar kitablar
bottom of page