top of page
Həzrət Əbdül-Bəhanın (Əhdin Mərkəzi) Risaləti 1892-1921 
Button

200 il

1817   2017

Azərbaycan Bəhai İcması 
dərin hörmətlə Sizi

Bəhai Dininin Banisi

Həzrət Bəhaullahın anadan olmasının 200 İllik

Yubileyinə dəvət edir!

Bu kartı özünüzlə gətirin

Yubiley tədbiri

M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında keçiriləcəkdir.

OKTYABR

21

SAAT

18

İnsanlığın Tarixində Yeni Baxış

İnsanlığın Tarixində Yeni Baxış

200 il

1817   2017

Azərbaycan Bəhai İcması 
dərin hörmətlə Sizi

Bəhai Dininin Banisi

Həzrət Bəhaullahın anadan olmasının 200 İllik

Yubileyinə dəvət edir!

Yubiley tədbiri

M. Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında keçiriləcəkdir.

OKTYABR

21

SAAT

18

Bu kartı özünüzlə gətirin

"Bu Gün Allahın ən gözəl nemətlərinin insanların üzərinə yağdığı Gündür, o Gün ki, Onun ən böyük fəzli bütün yaradılmış şeylərə nüfüz etmişdir. Dünyanın bütün xalqları aralarındakı ixtilafı aradan götürməli, tam birlik və sülh içində Onun inayət ağacının kölgəsinə toplaşmalıdırlar."

 -Həzrət Bəhaullah

www.VedOlunan.org

Həzrət Bəhaullahın Yazılarını

və Azərbaycan Bəhai İcması haqqında

burada oxuya bilərsiniz

 

Bahai.az

BahaiKitab.az

YeniTefekkur.az

Həzrət Mehdinin Müjdəçisi

Bəhaullah

və Yeni Era

C. E. Esslemont

bottom of page