top of page

Bu Kitab Həzrət Əbdül-Bəha haqqında xatirələr və hekayələr toplanmışdır. Həzrət Əbdül-Bəhanın bütün həyatı Allahın Əmrinə sədaqətlə xidmətin bir nümunəsi olmuşdur. Nə vaxtsa O, buyurub: “Baxın, şam necə yanır. O, damla-damla əriyərək həyatını verir ki, işıq saçsın”. Başqalarının yolunu işıqlandırmaq naminə Özünü bütünlüklə həsr edən Həzrət Əbdül-Bəhanın həyatı bu sözlərin təcəssümüdür.  Kitaba daxil edilən hekayələr Həzrət Əbdül-Bəha haqqında yazılmış çoxlu xatirələr və söhbətlərdən kiçik bir topludur. 

Kitabı Cihazlarınıza Hər Zaman İndirməyə Təmamilə Azadsınız və İcazə Almaq Lazım Deyir
Bunu Oxşar kitablar
bottom of page