top of page
Professor Forelə Ünvanladığı Lövh
Həzrət Əbdül-Bəha

 

Avqust Henrix Forel psixiatr, biologiya sahəsində fəal avanqard və maarifçi artıq yetkin çağlarında və həyat təcrübəsi ilə müdrikləşmiş bir yaşda, 1920-ci ildə yeni yayılmaqda olan Bəhai Dini ilə tanış olmuşdu. 1908-ci ildə Lev Tolstoy kimi, Forel də Bəhai Dininə heyran olmuşdu. Lakin Bəhai dini onun ictimai-siyasi baxışlarına çox uyğun olsa da, Forel....

Yükləmək İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page