top of page
Həzrət Babın (İmam Mehdinin) Risaləti 1844-1853
Həzrət Şövqi Əfəndi, Allah Yanımızdan Keçir Kitabından

 

Həzrət Bəhaullahın Özünün təsdiq etdiyi kimi bu Risalə, “hər Peyğəmbərin elan etdiyi,” həsrətini hər bir İlahi Elçinin çəkdiyi vasitəsilə “Allahın, öz Elçilərinin və Peyğəmbərlərinin bütün dəstəsinin ürəyini sınağa çəkdiyi” ondan da qüdrətli bir Vəhyin ilk təkanları ilə sona yetmişdi. Heç də təəccüblü deyil ki, Bəhai Vəhyinin doğuşu və yüksəlişi ilə bağlı olan hadisələrin ölümsüz səlnaməçisi öz təsirli hekayətinin yarısından az olmayan hissəsini, bəşəriyyətin dini səlnaməsini belə qısa bir zamanda baş verən faciə və qəhrəmanlığı ilə elə möhtəşəmliklə zənginləşdirmiş ki, o hadisələri təsvir etməyi uyğun görmüşdür.

Yüklemek İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page