Üşaqlar, Gənclər üçün Dualar
Həzrət Bəhaullah

 

Bu kitabın məqsədi uşaqların mənəvi huquqlarını daha çox genişlənmə və əslində Öz Ana Dilimizda Dua Oxumaq- dir. Omidimiz burdur ki, valdaynlər necə öz uşaqların fiziki inkişafinda, təhsilinda, və yaxşı yaşamaqına dəstək verilir, həmin şövq ilə, hərarət və sədaqətla onların mənəvi və ruhanı həyatının zənginləşməsinə kömək etsin.

  

Yükləmək İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar kitablar