top of page
Həzrət Mehdiyə İlk İman Gətirən Molla Hüseyn 
Lovell Conson

 

Allah Özu insanlara bildirir ki, "Allaha təvəkkül eylə, sənin Allahın və atalarının Rəbbi olan Allaha. Zira, xalq yanlış yolda sərgərdandır və Allahı öz gözləri ilə görmək və Onun Nəğmələrini öz qulaqları ilə eşitmək bəsirətindən məhrumdurlar."  Bu sözləri bilən insan gərək bizi xəlq edən Allaha dərdini açsın - daha çox zəhmət çəksin, daha çox çalışsın, daha çox üzünü Allaha tutsun, daha çox addım atsın ki, Allahı öz gözləri ilə görsün və Onun Nəğmələri öz qulaqları ilə eşitsin. Bu güclü istək tələb edir və insan özündən soruşmalıdır ki, Molla Hüseynin hansı xasiyyəti ona hidayət şərəfi qazandırdı?  Biz də istəyək Molla Hüseyin ola bilərik.

Yüklemek İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page