top of page
Həzrət Mehdinin Sürgünlüyü,
Məhbusluğu və Şəhidliyi
Nəbil Zərəndi

Ən məşhur ruhani, Vahid Darabinin qəbulundan sonra və "mən həyatımı Mehdinin yolunda fəda edərəm" bildirişindən sonra İmam Zamanın hər tərəfdən cəhalət və mövhumata qərq olmuş ruhani şəxslər tərəfindən hücuma məruz qaldığı, Onun sürgünlüyü, məhbus və nəhayət şəhidliyinə fətva verdilər. Bu kitab göstərir ki, Həzrət Mehdi necə tab gətirdi və Allah Öz Peyğəmbərini necə qorudu. Mehdinin Zühuru və Vəd Olunanın Əmri bu gün 190-dan çox ölkədən yerli ardıcıllarını bu Yeni Eranın yaşamaq tərzinə hidayət edib ruhlandırır.  Allahın alovlanmış atəşi, insan əli ilə sönməz.

Yüklemek İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page