top of page
Həzrət Bəhaullahın Yazılarından Seçmələr
Həzrət Bəhaullah

Bəhai Dininin Banisi Həzrət Bəhaullahın Yazılarından Seçmələr Onun Lövhlərindən alınmış parçalar və çıxarışlardan ibarət bir məcmuədir. 1921-1957-ci illərdə Bəhai Dinini Başçısı olmuş Şövqi Əfəndi bu çıxarışları etmiş və onları ingilis dilinə tərcümə etmişdir. Seçmələr ilk dəfə 1935-ci ildə nəşr edilmişdir. Həzrət Bəhaullahın Yazılarından Seçmələr son dərəcə mühüm bir kitab olub, çoxsaylı mövzulara Bəhai təlimləri nöqteyi-nəzərindən işıq salır.

Yükləmək İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar Kitablar
bottom of page