top of page
Həzrət Mehdinin Gəlişi
Nəbil Zərəndi

 

1260-ci ildə (Miladi 1844) Həzrət Mehdi İmam Zaman Zühur etdi.  Muhyiddin İbn Ərəbi öz kitab və risalələrində vəd olunmuş Qaimin adına və Onun zühur edəcəyinə dair bir sıra işarələr etmişdir. O cümlədən buyurmuşdur ki, Həzrət Mehdinin bir neçə vəziri vardır ki, hamısı iranlıdır; Həzrət Mehdinin mübarək adı “nəbi” (Muhəmməd) və “vəli”nin (Əli) adından ibarətdir, bir şərtlə ki, «vəli»nin adı «nəbi»nin adından əvvəl gəlir (Seyyid Əli-Muhəmməd Bab); Həzrət Mehdinin zühur edəcəyi il bütün bir rəqəmli ədədlərə bölünən ən kiçik ədədin yarısına bərabərdir. 

Yüklemek İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page