top of page
Gecə Gələn Oğru Kimi
Uilyam Sirz

 

Bu kitab Yeni Zühur haqqında roman stilində hekayə kimi, lakın həqiqi hadisələr əsasında, Allahın Vəd Olunanın gəlişi ilə bağli tarixdə baş verlən hadisələri araşdırıb izləyir.  Yazan Yeni Zühuru qəbul edəndən əvvəl özu jurnalist idi və qeyd edir ki, birinci vədi tapması ona çox maraqli gəldi və insafla fikirləşdi bu sual bütün insanlara maraqlı olmalıdır - hətta jurnalistlərə:  “Bizə söylə görək bu şeylər nə zaman olacaq, Sənin gəlişinə və dünyanın sonuna əlamət nə olacaq?” “Müəllim, bəs dediklərin nə vaxt olacaq?  Və bu şeylər tamam olmaq üzrə əlamət nə olacaq?”

Yüklemek İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page