top of page
Allah İlə Əhdinizini Yeniləyin-
Allah bir, Din Bir, Bəşəriyyət bir
Azərbaycan Milli Ruhani Məhfili

Bəhai Dini Allahı tək, Allahın Dinlərini Vahid bir Din kimi və bütün Peyğəmbərləri Allahın həmin Vahid dininin Mürəbbiləri kimi tanıyır. Hər 1,000 ildən bir Allahın Vahid Dini, yeni bir Mürəbbi ilə, yaz fəsli kimi dünyanı yeniləyir. Bir Bəhai harda yaşasa belə öz ata və babalarının inandığı peyğəmbərləri unutmur, sadəcə öz əhdini Həzrət Bəhaullahın Allahdan gətirdiyi Əhd vasitəsilə yeniləyir. Bəhai yəni bütün Peyğəmbərlərə və Allahın Vahidliyinə inanan. Onlar Həzrət İbrahimdən Həzrət Bəhaullaha qədər doqquz Dünya Peyğəmbərinə və 1,024 Nəbiyə səmimiyyətlə və doğruçuluqla inanırlar. Siz də Allah ilə Əhdinizi yeniləyin!

Yüklemek İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page