top of page
Bəhaullah- Bu Günün İlahi Tərbiyəçisi
Tədqiqat Mərkəzi

“Dünyanın üfüqündə doğmuş bu Günəş”, “insanlığa yeni ilahi müjdənin Daşıyıcısı” və “bütün zamanların Vəd Olunmuş Kəsi”―Həzrət Bəhaullah Öz vəhyi ilə bəşəriyyətin həyatında yeni bir dövr―sülh və qardaşlıq, əmin-amanlıq və firavanlıq dövrünü başlatmışdır. Hazırda dünyada baş verən proseslərə və təbəddülatlara baxdıqda bu bir qədər qəribə görünə bilər, lakin insanlıq son nəticədə ayılacaq və sülhdən başqa yol olmadığını dərk edəcəkdir. Bu ilahi Məzhərin gətirdiyi təlimlər “onu miskinlik və rüsvayçılıq vadisindən qüdrət və şərəf zirvələrinə aparacaqdır”. 

Yüklemek İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page