top of page
Yükləmək İstəyirəm
Bəhai Nigah və Ailə Həyati
Tədqiqat Mərkəzi

 

Bəhai Nigahı iki nəfərin bir-birinə qarşı öhdəliyi və onların ağıl və qəlblərinin qarşılıqlı bağlılığıdır. Bəhailərin həqiqi Nigahı budur ki, ər və arvad həm cismən, həm də ruhən birləşməlidirlər, ta ki, onlar həmişə bir-birinin ruhani həyatını inkişaf etdirə və Allahın bütün dünyalarında əbədi birlikdən xoşbəxt olsunlar.  Bu, Bəhai Nigahıdır.

Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page