top of page
Həzrət Mehdiyə Kütləvi İman Gətirənlər və Vəd Olunanın Dövrü
Nəbil Zərəndi

Həzrət Mehdinin zamanında insaflı və sədaqətli ruhanilərin çoxu məscidləri tərk edib həqiqəti araşdırmaq üçün Onun yazıları vasitəsi, dərinləşməklə iman gətirdi və həyatlarını Ona həsr etdilər.  Onların sayı böyükdür.  314ü hələ Həzrət Mehdinin zamanında Məşhəddən qara bayraqla (səmavi kitablarda deyildiyi kimi) çıxdı və Yeni Əmri təbliğ etdi.  Mazandaranda, Neyrizdə, Zəncanda və digər yerlərdə insanlar kütləvi halda Yeni Əmri qəbul etdilər. Naxçıvanda, Ordubad ərazisində on mindən çox inanan Həzrət Mehdinin əmrini kütləvi qəbul etdi və Vəd Olunanın Təlimlərinin izi ilə getdi...

Yüklemek İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page