top of page
Ailə Həyatı
Tədqiqat Mərkəzi

 

Baxın, birlik olan ailənin işləri necə rahat gedir; o ailənin üzvləri necə tərəqqi edirlər, onlar dünyada necə rifaha yetişirlər. Onların işləri qaydasındadır, rahatlıq və sakitlikdədirlər, inamlıdırlar və mövqeləri yəqindir və hamı onlara həsəd aparır. Belə bir ailə günbəgün öz inkişafını və şöhrətini artırır.    

 

-Həzrət Əbdül-Bəha

Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page