top of page
Həzrət Əbdül-Bəha Haqqında Hekayələr  
Marzieh Gail

 

Kitaba daxil edilən hekayələr Həzrət Əbdül-Bəha haqqında yazılmış xatirələrdir.  Həzrət Əbdül-Bəha Qərbə səfər edən zaman (1910-1913) hələ Həzrət Bəhaullahın 15,000 sayda nazil olunmuş Lövhləri Inglis dilinə tərcümə olunmamışdı. Qərbdə bəhailər soruşurdu ki, Bəhai prinsipləri necədir və Əhdin Mərkəzi nə deməkdir. O onlara deyirdi, “Mənə bax, arxamca gəl, mənim kimi ol; özünü, yalnız maddi həyatını fikirləşmə… Mənim kimi; sən özün və bu dünya üçün ölməlisən ki, yenidən doğulasan və səma səltənətinə daxil olasan. Bir şama bax, necə də işıq saçır. O, öz canını damla-damla əridir ki, işıq saçsın.”

Yüklemek İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page