top of page
Vəfadarlar Haqqında Xatirələr-
Erkən Bəhailərin Tarixi  
Həzrət Əbdül-Bəha

 

Kitab Həzrət Əbdül-Bəhanın yazıya alınmış söhbətlərindən ibarətdir və O neyə hər axşam zəvvarlara Vəfadarların haqqında danışırdı... Həzrət Əbdül-Bəha bizdən nə gözliyir. Onunla ünsiyyətə girən hər kəs üçün Həzrət Əbdül-Bəha üstün bir tərz və bəlağət nümunəsi idi. Bizim hamımız bu hekayələrin hər birində gizlənmiş mesajlarla öz həyatmızı formalaşdırmalı və müəyyən etməliyik. Çünki O, insan həyatının, haqqında danışılmayan ölçülərindən bəhs edir, insan həyatının sükut edən, tərcümeyi hallarda toxunulması çətin olan kökündən, daxili “mən”dən danışır. 

Yüklemek İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page