top of page
Əbdül-Bəha, Həzrət Bəhaullahın
Əhdinin Mərkəzi  
Həsən Bəlyuzi

 

O, hər şeydən əvvəl və ən əsası Həzrət Bəhaullahın bənzərsiz və hər şeyi saran Əhdinin Mərkəzi və Özəyi, Onun ən yüksək Əsəri, Onun işığının ləkəsiz Güzgüsü, Təlimlərinin kamil Nümunəsi, Onun Sözünün qüsursuz Şərhçisi, hər bir Bəhai-idealının təcəssümü, hər bir bəhai-məziyyətinin mücəssəməsi, Qədim Kökdən boy vermiş Ən Qüdrətli Budaq, Allahın Qanununun Pöhrəsi, "ətrafında bütün adların təvaf etdiyi" Varlıq, İnsanlığın birliyinin əsas Hərəkətvericisi, Ən Böyük Sülhün Bayrağı, bu ən müqəddəs Zühur Dövrünün Mərkəzi Kəhkəşanının Ayıdır və həmişə belə də baxılmalıdır - bu cür adlar və titullar, hansı ki, həqiqətən də Ona məxsusdurlar və özlərinin ən düzgün, ən yüksək, ən aydın və ədalətli ifadəsini sehrli Əbdül-Bəha adında tapırlar.

Yüklemek İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page