top of page
Həzrət Əbdül-Bəhaın (Əhdin Mərkəzin)
Risalət1892-1921  
Həzrət Şövqi Əfəndi, Allah Yanımızdan Keçir Kitabından

 

Həzrət Əbdül-Bəhanın zamanında Bəhai Dini sürətlə inkişaf etdi və bütün dünyada təbliğ olundu. Hətta Həzrət Əbdül-Bəha Özü bir neçə dəfə Qərbə səfər etdi və Həzrət Bəhaullahın gəlişi müjdəsini o diyarlarda yaydı. Baxmayaraq ki, Həzrət Əbdül-Bəha Əkkada yaşayırdı, bu dövrdə Bəhai dininin təsisatları Hayfa şəhərinin Karmel dağında qurulmağa başlayır. Bu kitabı oxuyan Bəhai Dininin ilk dəfə olaraq- Ruhani məbədlərin administrativ binalarla bir yerdə tikilməsinin əhəmiyyətini anlayacaqdır.  Bu günün və növbəti min ilin Bəhai təsisatı ki, dünyada yeni sivilizasiyanı təmin etməlidir Onun qələmindən və vəsiyyətnaməsindən nazil olub.

Yüklemek İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page