top of page
Həzrət Bəhaullahın (Vəd Olunanın)
Risalət1853-1892 
Həzrət Şövqi Əfəndi, Allah Yanımızdan Keçir Kitabından

 

Həzrət Bəhaullah 1953-cü ildən 1982-ci ilədək, Səmavi kitablarda vəd edildiyi kimi 40 ilə yaxın Risalət etdi və bu dövrdə növbəti min il üçün 15,000 İlahi Ayə və Lövh nazil etdi. Amma fərq onda idi ki, nazil olan ayələri dərhal kağıza həkk etdirirdi. Bu Yazılar Etibarlı Yazılar adlanır, zira nəinki nazil olan vaxt yazılırdı, ondan sonra isə Peyğəmbər Özü yoxlayıb mühürləyər və arxivdə hifz edərdi. Bunun səbəbi Allahın dinini parçalanmadan qorumaq idi. Çünki bu əzəmətli dövrdə Allahın dinini parçalamağa və təriqətə bölməyə icazə verilmir. Bu kitab Həzrət Bəahullahın 40 il Əhdi pozanlarla mübarizəsini göstərir və öyrədir ki, bu Yeni Dövrdə parçalanmağa qətiyyən yol verilmir.

Yüklemek İstəyirəm
Bu Kitaba Oxşar kitablar
bottom of page